Unia Europejska to marksizm

Powrót do korzeni unicestwienia ludzkości czy utopijna wizja pokoju”.

 


Komunizm w założeniu jego twórców miał być alternatywą wobec kapitalizmu wolnorynkowego, a właściwie miał go zastąpić.
XIX wieczny kapitalizm w odczuciu społecznym klasy robotniczej był systemem wyzysku i niesprawiedliwego rozdziału dóbr, właściwie cechowała ten system społeczna niesprawiedliwość, w którym to systemie nieroby (burżuazja dysponująca zasobami kapitałowymi) nieskrępowanie kreowała ludzką rzeczywistość w tym przypadku nędze proletariatu.
Można wykłócać się i prowadzić wielogodzinne debaty na temat tego, jaki cel przyświecał Marksowi i Engelsowi piszących manifest komunistyczny, natomiast nie można polemizować ze skutkami, jakie ze sobą niósł, a których bez wątpienia Marks był świadom.
Doktryna rewolucyjna Marksa wprost nawoływała do krwawego przejęcie władzy przez proletariat.
Za Początek reform marksistowskiego dzieła można uznać rewolucje październikową w Rosji- Lenin i Trocki. Kolejną próbę redefiniowania idei komunizmu podjął J. Stalin, z jego wizją nie zgadzał się Trocki, za co przyszło mu zapłacić najwyższą cenę.
Komunizm przybierał różne formy polityki gospodarczej i społecznej w wielu krajach z różnym skutkiem, ale cele i metody pozostawały niezmienne, pozbyć się wrogów rewolucji i zlikwidować własność prywatną.
Celowo umieściłem Adolfa Hitlera w gronie socjalistycznych komunistów, gdyż on również był pod wielkim wrażeniem prac Marksa i kierował się wytycznymi marksistowskiej ideolog, modyfikując ją na ówczesne potrzeby zniewolonych i poniżonych Niemiec. Należy zaznaczyć, iż pomimo zachwytu dziełem Marksa i Engelsa Hitler trafnie wskazywał na jego utopijną wizje.
W Rosji należało przeprowadzić modelowy przewrót, obaloną monarchię miał zastąpić proletariat. Państwo niemieckie borykało się z dwoma zasadniczymi problemami, zapaścią gospodarczą i upokorzeniem zwłaszcza ze strony Francji.
Dla Hitlera było jasne, że aby skutecznie przeprowadzić rewolucję w kraju, należało postawić na akcent nacjonalistyczny. Pomimo iż Hitler konsekwentnie zwalczał komunistów wewnątrz kraju (w przeciwieństwie do Stalina nie mordował swoich obywateli, a poddawał ich indoktrynacji) nadal czynnie współpracował z komunistyczna Rosją.
Hitler brzemieniem marksistowskiego socjalizmu obarczył podbite narody, z czasem ten nacjonalizm w wykonaniu Hitlera, który był tylko narzędziem w konsolidacji narodu, obrał formę szowinizmu (Należy jednak wiedzieć, iż znaczenie szowinizmu nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem, unifikacja tych znaczeń jest celowym działaniem lewicowych podmiotów). Komunistyczna Rosja przed wprowadzeniem tak ekspansywnej katorgi została powstrzymana przez Polski Naród w 1920,więc pozostało jej władzy tylko znęcanie się nad własnym narodem i wyzysku upodlonej masie.
Zanim Hitler przystąpił do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, a działo się to w ostatnich latach drugiej wojny światowej, podejmował próby przymusowego wywiezienia niechcianego “elementu” do UK i USA, rządy tych państw stanowczo sprzeciwiły się ich przyjmowaniu, co w konsekwencji miało dramatyczne skutki. W kwestii wysiedleńców żydowskich z okupowanych terenów Trzeciej Rzeszy nie zajęła stanowiska nawet wspólnota żydowska przebywająca na terytorium USA, nie kiwnęli palcem, by ratować własnych pobratymców.
Ostatecznie Hitler inspirowany Stalinowskimi metodami eksterminacji wrogów narodu doprowadził do masowych mordów na niechcianym narodzie.
Marksizm był filarem zbrodni, jakich dokonały socjalistyczne reżimy. Chorej idei komunistycznego kolektywu poddały się Chiny, Korea Północna oraz kraje ameryki łacińskiej.
Jedynym stabilnie politycznie i gospodarczo przykładem komunizmu, który przetrwał do dziś, lecz w zmienionej formie to model Chiński, i nie jest to bynajmniej sukces komunistycznej idei, a efekt transformacji ideowej i gospodarczej ukształtowanego pod
wpływem chciwego kapitalisty z zachodu, kapitalisty żerującego na taniej sile roboczej (wyzyskowi) pomnażającego swój majątek.
Należy pamiętać, że Chiny wciąż “utylizują” masowo swoich obywateli i są przodującym podmiotem medycyny translacyjnej na świecie, a miliony obywateli tego kraju wciąż egzystują w skrajnym ubóstwie.
W powojennej europie wizja utworzenia komunistycznych państw została zdominowana wyzwaniami odbudowy zniszczonych miast, a kapitalistyczny Plan Marshalla zwieńczył dążenia rewolucyjnego komunizmu. Dopiero w drugiej połowie XX wieku marksiści zaczęli analizować przyczyny porażki komunizmu, korygując błędne założenia komunistycznej Rosji, które w następstwie w latach 90 doprowadziły do jej rozpadu. Plan o globalnej rewolucji został porzucony i skupiono się na elementach, które prowadzą komunizm do nieuchronnej klęski.
Wzorem “manifestu” Altiera Spinellego współcześni komuniści dążą do stworzenia europejskiego państwa ponadnarodowego (nowy twór komunizmu) , w tym celu należało pozbawić państwa Unii Europejskiej granic (Układ z Schengen), stworzyć wspólną walutę (Euro), stworzyć jedną europejską armię ( sygnał dała A. Merkel poprzez media Deutsche Welle, które poinformowały o możliwym wyjściu Niemiec z paktu NATO, co w rezultacie ma spowodować jego rozpad), pozbawić społeczeństwa tożsamości narodowej i religijnej ze szczególnym naciskiem na chrześcijański katolicyzm ,który jest ostoja wartości moralnych człowieka (walka z patriotyzmem i religią likwidacja symboli religijnych z przestrzeni publicznych).
Należało z całą siłą uderzyć w kulturę “Marsz przez instytucję” (kinematografia, teatry, malarstwo, rzeźba) stworzyć jednym słowem antykulturę i antysztukę. W kwestii ogólnego pojęcia “sztuka” należy podkreślić, że za gnębieniem polaków stoją również środowiska żydowskie promujące fałszywy przekaz historii, a efektem ich działań były paszkwile takie jak film “Pokłosie” czy “Ida” przedstawiające Polaków w roli niemniej zbrodniczego narodu jak nazistowskie Niemcy. W tym przypadku chodzi również o wytworzenie poczucia wstydu i odpowiedzialności za zbrodnie IIWŚ wśród Polaków, powstrzymać trend nowego pokolenia odwołującego się do etosu bohaterstwa i chwały Polskiego Żołnierza. W ten sposób pasożytnicza organizacja Światowego Kongresu Żydów (WJC) zyskuje kolejny argument do walki o wyłudzenie od Polski urojonych reparacji (Restytucji Mienia Żydowskiego). Niemiecka studnia się wyczerpała, wiec pasożyt musi znaleźć nowego żywiciela. W tę antypolską retorykę wpisali się dwaj byli prezydenci RP A. Kwaśniewski i B. Komorowski tym samym dopuścili się zdrady stanu oraz kolaboracji z wrogim Polsce podmiotem w celu ograbienia majątku narodowego RP. Ten przykład pokazuje jak można “upiec dwie pieczenie na jednym ogniu”.
Wytworem marksizmu kulturowego jest LGBT i Gender, promowanie Gender i związków jedno płciowych ma osłabić fundament rodziny, jakim jest związek kobiety i mężczyzny. Zastąpienie prawdy fałszem (obawę przed niebezpieczeństwem nazywa się homofobią lub rasizmem).
Marksizm kulturowy ma jeden główny cel, stworzyć nowego człowieka zdyskredytować wartości, które ugruntowały się w społeczeństwach na przestrzeni wieków. Wartości świadczące o naszej odmienności i tożsamości.
Marksizm kulturowy to zbrodnicza ideologia siłowego i przymusowego kształtowania nowego społeczeństwa. Mottem marksizmu jest “cel uświęca środki” . W klasycznym komunizmie środkiem represji była brutalna siła i zniewolenie fizyczne człowieka, komunizm nowoczesny postawił na ograniczenie praw wolnościowych człowieka ( wolność poszukiwania prawdy, wolność wyrażania własnych przekonań i opinii). Do tego celu powstały instytucje monitorowania rasizmu i ksenofobi. Za krytykę polityki uchodźczej obywatele unii spotykają się z prześladowaniami ze strony instytucji państwowych. Obywatelowi UE za sprzeciw wobec tej obłąkanej polityki grozi kilku tysięczna grzywna np. w Niemczech, kara pozbawienia wolności, lub nagana ze strony pracodawcy z realną utratą pracy,- są to komunistyczne środki represji wobec obywatela łamiące wolność słowa i myśli. Islam ma za zadanie spacyfikować chrześcijaństwo w Europie, a potem spacyfikuje się wrogą społecznie ideologie islamu, ale czy aby na pewno ?.
Ludzie, którzy stali na czele rozwoju, definicji i założeń nowego marksizmu z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, iż mieli zaburzony pogląd rzeczywistości, były to niejednokrotnie osoby o patologicznych zaburzeniach na tle seksualnym przejawiającymi się wszelakimi dewiacjami jak pedofilia czy kazirodztwo.
Działania komisarzy UE wpisują się w idee tak zwanego “manifestu” z Ventotene pióra Antono Spinellego . W 2016 r. na wyspie Ventotene Kanclerz Niemiec A. Merkel wraz z byłym prezydentem Francji Francois Hollandem i premierem Włoch Matteo Renzim wyrazili własny manifest, który był jaskrawym przekazem, w którą stronę zmierza Unia Europejska, a symbolem jego było złożenie kwiatów na grobie Antono Spinellego .
Państwo Federalne ładna i kusząca wizja, bez konfliktów jak zakładał Altiero Spinelli. Jedna wielka rodzina bez widma wojen jeden europejski naród ze wspólną nową historią tradycjami, kulturą i językiem. Tylko jak zwykle szkopuł tkwi w fundamentalnych podstawach, jaki będzie ten jeden urzędowy język?, niemiecki? , francuski?, a może angielski tak dla kompromisu. Kto wyrzeknie się wiary, historii narodu ojczystego języka tym samym własnej literatury, kim wielkich Polskich wieszczy patriotyzmu zastąpimy? Leninem?, bo przecież Polskie lektury propagują nacjonalistyczną treść, więc będą zakazane.
W nowo powstałym Domu Historii Europejskiej osobę Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego ustawiono w gablocie obok europejskich dyktatorów, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza przedstawia się jako przykład potępianej nacjonalistycznej literatury, a dokonania Jan III Sobieskiego króla Polski zostały zupełnie pominięte.

Ta cicha rewolucja z czasem zrodzi bardziej represyjne metody. Mamy do czynienia nie z wychowaniem człowieka, a jego tresurą.

Zrozumieć współczesna Europę można tylko poprzez zgłębienie dzieł twórców marksizmu i ich naśladowców, którzy wpłynęli na kształtowanie poglądów nowej lewicy.

Karl Marx
Friedrich Engels
Paul Lafargue


Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem.
Fundatorami Frankfurckiej Szkoły Badań Społecznych byli lewicujący niemiecko-żydowscy intelektualiści wywodzący się ze średnich i wyższych klas społeczeństwa niemieckiego.
Główni przedstawiciele szkoły frankfurckiej:

reformatorzy

Polecam wykłady pana Krzysztofa Karonia, które z pewnością przybliżą słuchaczy do zgłębienia ideologi marksistowskiej jej historii celów i założeń.

WWW: Historia sztuki
YouTube: Historia kultury i antykultury Program wiedzy społecznej
TOLERANCJA REPRESYWNA HERBERTA MARCUSE:


 

Antysztuka

antysztuka

John Cage

4′33″ trzyczęściowy utwór muzyczny awangardowego kompozytora Johna Cage’a na dowolny instrument, skomponowany wyłącznie z samych pauz, zwanych tacetami, które oznaczają, że żadne instrumenty ani głosy nie biorą udziału w wykonaniu. Przez cały czas trwania utworu nie zostaje zagrany ani jeden dźwięk ze strony wykonawcy.

Premiera w wykonaniu na fortepian odbyła się 29 sierpnia 1952 roku w Woodstock w stanie Nowy Jork.

Cage w 4′33″ odkrył ciszę dla świata muzyki, co zostało ocenione jako rewolucja estetyczna o epokowym znaczeniu”.


Pierre-Brassau

Pierre Brassau– zachodnioafrykański szympansa o imieniu Pete.
W latach 50 furorę robiła sztuka malarstwa abstrakcyjnego wiodącymi artystami tego nurtu byli Jackson Pollock i Franz Kline. Ake Axelsson szwedzki dziennikarz był zniesmaczony modą na abstrakcyjne obrazy. Dziennikarz postanowił wystawić abstrakcyjne dzieło stworzone przez małpę o imieniu Pete. Ake przy dobrej promocji dzieła pod wykwintnie brzmiącym nazwiskiem Pierre Brassau wystawił je w gronie prac najwybitniejszych malarzy znienawidzonego przez siebie nurtu malarstwa .
Obraz zachwycił krytyków oraz kolekcjonerów i został sprzedany za równowartość współczesnych 700 dolarów. Axelsson publicznie przyznał się do swojego oszustwa, upokarzając zgromadzonych krytyków i artystów.

Krytyk sztuki Rolf Anderberg:

Pierre maluje techniką silnych, pełnych najczystszej determinacji uderzeń. Jego maźnięcia wykręcają się ze wściekłą drobiazgowością. Pierre jest artystą tworzącym z delikatnością baletnicy!”


Teatr

W Krakowskim Narodowym Teatrze Starym została wystawiona sztuka Do Damaszku w reżyserii Jana Klaty. Publiczność zbulwersowana i zniesmaczona poziomem obscenicznych scen z udziałem Krzysztofa Globisza kopulującego ze scenografią i Dorotę Segdę wulgarnie imitującą akt seksualny opuściła salę.

W teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera została wystawiona sztuka Klątwa na motywach dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Wystawiona sztuka nie nawiązywała do dramatu na, który powoływał się jej twórca, spektakl został wykorzystany do znieważenia uczuć religijnych. Widzowie mogli delektować się widokiem seksu z figurą Jana Pawła II czy podcieraniem się krzyżem. Finał zakończył się zbiórką pieniędzy na zamordowanie Jarosława Kaczyńskiego.


Biuro Regionalne WHO
dla Europy

Standardy
edukacji seksualnej
w Europie

Czyli przysposobienie dzieci do pedofilii

 

  • Grupa wiekowa 0–4 lata
  • Grupa wiekowa 4–6 lat
  • Grupa wiekowa 6–9 lat
  • Grupa wiekowa 9–12 lat
  • Grupa wiekowa 12–15 lat

edukacja-seksualna

Cały dokument – http://stop-seksualizacji.pl/images

“W zamierzchłych czasach społeczeństwa miały ograniczony dostęp do wiedzy, dzisiaj przy jej nadmiarze i nieograniczonym dostępie same się jej pozbawiają – dobrowolnie.”

Be Sociable, Share!