Dlaczego zostałem antysemitą?

Dlaczego środowiska żydowskie tworzą antysemitów?

Gdy mówimy o żydach jako o jednej z grup wyznaniowych to niesłusznie lub raczej z braku wiedzy wrzucamy wszystkich jej wyznawców do jednego wora”.
Jest to błąd, który kosztuje, a zwłaszcza nas Polaków. Jest zasadnicza różnica między ludnością wyznania mojżeszowego, która utożsamiała się z polskością a tą kolaborująca przeciw Polsce w przeszłości i obecnie ( inne rozdanie ).
Rozpisywać się na temat Polsko — żydowski nie będę, uważam bowiem iż reprodukowanie tematu, który został zbadany i opisany, byłoby swojego rodzaju plagiatem i ujmą wieloletnich badań i dokonań Polskich historyków, dlatego zachęcam do pogłębiania wiedzy o stosunkach Polsko — żydowskich poprzez opracowania historyków takich jak. Ewa Kurek, T. Lisiak, Jerzy Robert Nowak, którzy bazowali w głównej mierze na zeznaniach i świadectwie społeczności żydowskiej więc trudno posądzić ich o stronniczość.
Osoby pochodzenia żydowskiego, które przeciwstawiły się plugawej i kłamliwej narracji amerykańskich organizacji żydowskich, zostały naznaczone jako antysemici przez swoich braci w wieże (IZRAEL jako państwo również ich skazał na banicję ).
Pozwoliłem sobie na umieszczenie krótkich wprowadzających reportaży, które jak wieżę będą swojego rodzaju zachętą, takim swego rodzaju preludium, które pokieruje zainteresowanego do źródła wiedzy, którym są opracowania historyczne czołowych znawców tematu Polsko -żydowskiego.
Historia wielowiekowego współistnienia diaspory żydowskiej u boku Państwa Polskiego miało i ma przełożenie na stan obecny Polski.

Zasada jest jedna : Polacy żydowskiego pochodzenia i są  polscy żydzi.
Ci drudzy to grupa oddelegowana do tego, by szkodzić Polsce . Tak było w przeszłości i tak jest obecnie!!


Dr Ewa Kurek: Żydzi nigdy nie pokażą Polski korzystnie – Radio Wnet, 24 02 2015


 

TO ŻYDZI ŻYDOM ZGOTOWALI TEN LOS – MICHALKIEWICZ O SKUTKACH POGROMU UBECKIEGO W KIELCACH!


 

Zakłamany holokaust – książka I. T. Lisiaka, (Michalkiewicz, Żebrowski) Myślenice 26.10.2017


 

Źródła antypolonizmu – Stanisław Michalkiewicz, I. Lisiak, L. Żebrowski, Kraków 27.10.2017


 

Żydowska obłuda i kłamstwo wobec Polaków


 

ŻYDZI – POLACY


 

Żydzi żądali eksterytorialności, Polsce został narzucony traktat mniejszościowy!


Be Sociable, Share!