Makiawelizm i Terroryzm

Terroryzm w Polsce

Terroryzm to forma przemocy politycznej, której celem jest wywołanie szoku i ekstremalnego zastraszenia jednostek, grup, społeczeństw lub rządów, czego efektem mają być wymuszenia pożądanych ustępstw politycznych, sprowokowanie nieprzemyślanych działań i nagłośnienie politycznych przekonań. Różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych. Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków, obecnie terroryzm wiązany jest z przejawem przemocy fizycznej i użyciem broni w celu nadania im rozgłosu i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie.
Można wskazać na następujące cechy terroryzmu:

  • posługiwanie się aktami przemocy, terrorem w celu uzyskania określonych celów
  • idealizacja siły jako najlepszego i najskuteczniejszego środka działania. Idealizacja (mechanizm obronny) Idealizacja to mechanizm obronny składający się z dwóch etapów: rozszczepienie obiektu idealizacji na dwie części dobrą i złą oraz zaprzeczenie istnienia złej części i wyolbrzymienie dobrej (niedostrzeganie wad, tylko zalety).wyobrażanie sobie lub przedstawianie czegoś jako dużo lepszego niż w rzeczywistości.
  • chęć wywołania poczucia strachu, przerażenia, trwogi, zagrożenia i zastraszenia określonej grupy, najczęściej całego społeczeństwa.
  • chęć zdobycia rozgłosu, bycia dostrzeżonym przez opinię publiczną i media.
  • wyznaczenie sobie za cel główny doprowadzenie (poprzez zastosowanie zastraszenia i szantażu) do zmiany sytuacji politycznej bądź stworzenie sytuacji rewolucyjnej.
  •  bestialstwo, bezwzględność, przekraczanie barier moralnych w stosowanych aktach terrorystycznych.

Istotą terroryzmu jest to, że przedmiotem działania terrorystycznego są osoby, które nie mają bezpośredniego wpływu na realizację celów, jakie chcą osiągnąć organizacje terrorystyczne. Zatem działania terrorystyczne muszą się charakteryzować znacznym efektem psychologicznym i potencjalnie dużym efektem społecznym i medialnym, aby mogły być skuteczne.
Większość z powszechnie znanych organizacji zajmujących się terroryzmem uprawiała i uprawia terroryzm polityczny. Ma on na celu zmianę ekipy rządzącej, zmianę systemu politycznego, wymuszenie wprowadzenia pewnych rozwiązań prawnych, bądź oderwanie części terytorium od danego państwa i założenie nowego państwa lub przyłączenie go do już istniejącego.
Terroryzm nie jest nieokreślony prawnie, my tak zwani obywatele europy upatrujemy znaczenie terroryzmu tylko w sferze zbrodni, krwawej jatce na potencjalnym wrogu, tymczasem terroryzm polityczny w świecie cywilizowanym wcale nie odnosi się do fizycznej przemocy. Jest przejawem wpływów i zasobu kapitałowego, dzięki któremu można wpływać na świadomość społeczeństw poprzez media, gospodarkę i organizacje pozarządowe ( te zawsze są finansowane z podmiotów zagranicznych) . Jest to forma terroryzmu ideologicznego i uderzającego w szerszą rzesze społeczeństwa. W przeciwieństwie do terroryzmu klasycznego znanego nam z ulic niektórych miast europy zachodniej gdzie mordowanie obywateli UE ma wywołać natychmiastowe reakcje poszczególnych rządów, ten drugi ze względu na swój charakter jest obliczony na oddziaływanie długoterminowe, a czas uzyskania założonych celów nie jest określony w czasie. Ta forma terroryzmu jest społecznie akceptowana i niepostrzegana w opisanej formie z dwóch powodów, po pierwsze nikt agenturalnych działań osób oddelegowanych do destabilizacji państwa nie nazywa terrorystami i ich działanie nie niesie ze sobą we wczesnym etapie potencjalnych ofiar. Terroryzm ideologiczny cechuje się falą oszczerstw przeciwko osobom spoza odmiennego kręgu ideowego. Kłamstwa mają wywołać negatywne skojarzenia wobec szkalowanej grupy, wyśmiewanie niewygodnych oponentów, obracanie sukcesu w porażkę i mieszanie pojęć, przy jednoczesnym kierowaniu słuchacza na własną ideową drogę. Obecnie kolejne etapy tego terroryzmu możemy obserwować Polsce.

Jezuityzm Györgya Schwartza

George Soros, jako nastolatek, kolaborował z Nazistami. Najpierw pracował dla "Judenratu". Była to rada żydowska stworzona przez Nazistów do wykonywania brudnej roboty. Praca ta miała na celu zganiania żydów do bydlęcych wagonów, którymi nieszczęśnicy byli wysyłani do obozów koncentracyjnych. Teodoro Ŝvarc ojciec Sorosa za łapówkę umieścił syna w domu urzędnika ministerstwa rolnictwa. Przez cały okres okupacji G.Soros podawał się za jego chrześcijańskiego chrześniaka. Soros pomagał swojemu patronowi w konfiskacie własność węgierskich żydów. Kolaborując z Nazistami, George Soros przetrwał holokaust. Wydawał innych żydów, by samemu przeżyć. Jak sam wspomina, był to tylko biznes.

Fragnemt wywiadu z G.Sorosem:

Pro. Kiedy Naziści okupowali Budapeszt w 1944 r. ojciec G. Sorosa był wziętym adwokatem, który żył na wyspie na Dunaju. Ale wiedząc, że nadchodzą problemy dla żydów postanowił rozdzielić swoją rodzinę. Kupił im podrobione dokumenty i przekupił urzędnika rządowego by wziął 14 letniego G. Sorosa do siebie i przysiągł, że to jest jego chrześniak. Ale przetrwanie miało wysoką cenę. Podczas gdy setki tysięcy węgierskich żydów było wysyłanych do obozów, G. Soros pomagał swojemu podstawionemu ojcu w akcjach konfiskaty żydowskiego mienia.

Pro: Jesteś Węgierskim żydem, który uciekł przed holokaustem udając chrześcijanina i widziałeś wielu wysłanych do obozów śmierci?

GS: Tak, miałem 14 lat. I muszę powiedzieć, że to było miejsce gdzie uformował się mój charakter.

Pro: W jakim sensie?

GS: Że trzeba myśleć z wyprzedzeniem, zrozumieć i antycypować wydarzenia. Kiedy się jest w zagrożeniu, to było wielkie zagrożenie zła, to było bardzo personalne przeżycie zła.

Pro: Jak rozumiem chodziłeś ze swoim opiekunem, który przysiągł, że byłeś jego adoptowanym chrześniakiem?

GS: Tak.

Pro: I pomagałeś mu w konfiskowaniu mienia żydów?

GS: Zgadza się.

Pro: To brzmi jak doświadczenie, które wielu by wysłało do psychologa na lata. Czy to było trudne?

GS: Kompletnie nie. Kompletnie nie. Może jako dziecko nie widzisz związku. Ale nie było problemu.

Pro: Nie miałeś poczucia winy?

GS: Nie

Pro: Dla przykładu, że jesteś żydem i widzisz, że ci ludzie wyjeżdżają i mogłeś też tam być.

GS: Cóż mogłem być po drugiej stronie, mogłem być zabrany, ale nie miałem poczucia, że tam powinienem być. To było, prawdę mówiąc, to zabawne, jak na rynku finansowym, że jak mnie by tam nie było, oczywiście ja tego nie robiłem, ale ktoś inny i tak by to zrobił. Czy tam byłem czy nie – a byłem tylko obserwatorem – to i tak zabrano by własność. Ja nie miałem żadnej roli w zabieraniu własności. Więc nie mam poczucia winy.

Read more
Platforma Obywatelska

Platforma Obywatelska

Przestępczość zorganizowana to złożone zjawisko, polegające na rozszerzeniu działalności przestępczej poza jednego człowieka – przestępcy działają w sposób zorganizowany, a łamiąc prawo, uzyskują nieraz znaczne zyski. Przestępczość zorganizowana może działać w skali lokalnej czy regionalnej, a także – szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach, na skalę międzynarodową. Według mojej opinii ta partia wyczerpała wszelkie znamiona, które mogłyby ją zakwalifikować do miana organizacji przestępczej.

Nowoczesna

Nowoczesna

Partia polityczna na usługach unijnych komisarzy. Jej przedstawiciele dręczą polaków emigrantami z Afryki i bliskiego wschodu. Systematycznie donoszą na Polskę i postulują za nałożeniem na Polskę sankcji finansowych i politycznych. Domagają się delegalizacji partii PiS oraz organizacji; ONR i Młodzież wszechpolska.

Obywatele RP

Obywatele RP

Organizacja ewidentnie przejawia wszelkie znamiona terroryzmu Społecznego, z zauważalnymi elementami łamania prawa i atakami przemocy fizycznej. Cel organizacji: niekonstytucyjne przejęcie władzy.

KOD

KOD

KOD, podobnie jak "obywatele RP" stosuje taktykę miękkiego terroryzmu. Cechy szczególne to zakłócanie obchodów państwowych i innych legalnych manifestacji, próba wywołania chaosu. Cel organizacji: niekonstytucyjne przejęcie władzy.

ANTIFA

ANTIFA

Antifa lewacka organizacja terrorystyczna. W kwietniu 2017 roku Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego w New Jersey uznał Antifę za organizację terrorystyczną. W europie pełni funkcje bojówek strony liberalnej i lewicowej. W Polsce została spacyfikowana. Finansowana jest przez polityków lewej strony. Antife cechuje brak społecznego dialogu, jej przewodnim argumentem jest fizyczna siła. Podpalenia, fizyczne atak na osoby z poglądami prawicowymi i zakłócanie siłą wszelkich parad i obchodów państwowych o charakterze narodowościowym. W Niemczech to banda opłacanych ćpunów zamieszkujących rudery i pustostany. Barwy ich symboli nawiązują kolorystyką do dwóch zbrodniczych totalitarnych reżimów z 1944r, i obecnego tzw., państwa islamskiego.

Fundacja Otwarty Dialog

Fundacja Otwarty Dialog

Fundacja, która opracowała i opublikowała plan obalenia rządu RP w 2017 r. Finansowana jest przez oligarchów zarówno rosyjskich, jak i ukraińskich. W 2017 została jej cofnięta koncesja na handel bronią, którą otrzymała od wcześniejszych władz Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Organizacja jest odpowiedzialna za wspieranie przewrotu na Ukrainie (Majdan). Przedstawiciele Fundacji ściśle współpracują z George Sorosem. Fundacja Otwarty Dialog to klasyczna przykrywka agentury zagranicznej, której celem jest wewnętrzne osłabianie państwa , którego końcowym rezultatem ma być "Majdan". Agenci: Lyudmyla Kozlovska Bartosz Kramek Fundacja jest pod obserwacją Służb Specjalnych RP.

Akcja Demokracja

Akcja Demokracja

"Akcja Demokracja" Według doniesień GP jest dofinansowywana przez niemieckie organizacje powiązane z politykami Bundestagu. Niemiecki kapitał miał posłużyć do obalenia legalnie wybranego rządu w Polsce. Po nieudanej próbie obalenia rządu RP chciano poprzez fundację wpłynąć na blokadę reform sądownictwa w Polsce. Fundacja jest pod obserwacją Służb Specjalnych RP.


Wszystkie wspomniane organizacje i osoby działające w Polsce mają za zadanie przeprowadzać na jej terenie akcje sabotażowe. Scenariusze tych działania są rozpisywane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Terroryzm ideologiczny jest nierozerwalnie związany z medialną propagandą, która również znajduje swoje nazewnictwo i definicję, a nazywa się ją terroryzmem medialnym. Jesteśmy przez te grupy dręczeni Ideologią Multikulturalizmu, która niesie za sobą utratę suwerenności i bezpieczeństwa narodu.

Media wspierające Terroryzm ideologiczny i propagujące antypolski przekaz:

  • Gazeta Wyborcza
  • Ringier Axel Springer ; ONET ,Newsweek Polska..
  • Wirtualna Polska
  • TVN

 

Wolny człowiek ma prawo wyrażać swe stanowisko, ale winien poddać się woli narodu, działać w obrębie wartości, których jest częścią. Zbrodnią jest, gdy ten człek swą nieuprawnioną siłą gwałci umysły narodowej jedności.

 

Ironia historii.

Polska była państwem multikulturowym, przez co i tolerancyjnym. Wszelkie gnębione mniejszości etniczne znajdowały schronienie w państwie Polskim.
Następnie pojawił się J. Stalin i A. Hitler, którzy to przy współpracy państw, tych właśnie państw współcześnie atakujących Polskę, mordowali obywateli Europy, a dziś przedstawiciele tych państw starają się nas Polaków pouczać w sferach tolerancji.
Kolejnym paradoksem, a raczej szyderczym chichotem historii jest to, że Polacy są atakowani za swoją wiarę przez tych samych, którzy z morderczym uporem nam ją narzucili, a dziś sami się jej wyzbywają na rzecz nowszej multikulturowej Religi.
Soros jego poglądy i nieodparta chęć unicestwienia państw narodowych w tym chrześcijaństwa, tych wartości i protekcji, które uratowały mu życie w czasie niemieckiej hegemoni (1939-1944), wszystkim była znana od wielu lat, a mimo tego ludzie tacy jak Bronisław Komorowski gościli go w Polsce, odznaczając tego wojennego kolaboranta”Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP”. Czego się można spodziewać po Bronku komuszym synu, gdy nie miał wstydu i skrupułów, by lansować się w gronie rosyjskich agentów KGB. Polskie podwórko przestępcze też nie było mu obce (mafia warszawska, dziś to nie są plotki dziennikarskie, wszystko jest ogólnie dostępne w necie; fotki filmy; Rzeczywiście żyjemy w państwie teoretycznym, skoro tacy ludzie mają jeszcze czelność pouczania innych.


JEDNO jest niezmienne; naiwności.

J. Tuwim Polski pisarz pochodzenia żydowskiego.
Wiersz J. Tuwima, który opublikuje, zawiera niezmienne aspekty ludzkiego życia i może dlatego wciąż oglądamy ten sam spektakl tylko wykonaniu innych aktorów?
Kolejne pokolenie rodzi się z myślą, że jest w stanie zmienić otaczający go świat na lepszy (oczywiście w jego rozumieniu), ale wyższość i przewartościowanie z czasem biorą górę nad rozsądkiem. Otrzeźwienie przychodzi zbyt późno i historia zatacza koło. Czy w dobie jak nam się wydaje genialnego rozwoju gospodarczego , technologicznego i “umysłowego” znów oddamy nasz los w ręce ponurej historii i jej krwiożerczym pomocnikom?
Tuwim ponoć pisał ten wiersz w stanie depresji i załamania, który wynikał z braku wsparcia ludzi, jak mu samemu się wydawało, że są jego ostoją.

 Tuwim “Absztyfikanci Grubej Berty”

“Całujcie mnie wszyscy w dupę”

Absztyfikanci Grubej Berty
I katowickie węglokopy,
I borysławskie naftowierty,
I lodzermensche, bycze chłopy.
Warszawskie bubki, żygolaki
Z szajką wytwornych pind na kupę,
Rębajły, franty, zabijaki,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Izraelitcy doktorkowie,
Widnia, żydowskiej Mekki, flance,
Co w Bochni, Stryju i Krakowie
Szerzycie kulturalną francę !
Którzy chlipiecie z “Naje Fraje”
Swą intelektualną zupę,
Mądrale, oczytane faje,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Item aryjskie rzeczoznawce,
Wypierdy germańskiego ducha
(Gdy swoją krew i waszą sprawdzę,
Werzcie mi, jedna będzie jucha),
Karne pętaki i szturmowcy,
Zuchy z Makabi czy z Owupe,
I rekordziści, i sportowcy,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Socjały nudne i ponure,
Pedeki, neokatoliki,
Podskakiwacze pod kulturę,
Czciciele radia i fizyki,
Uczone małpy, ścisłowiedy,
Co oglądacie świat przez lupę
I wszystko wiecie: co, jak, kiedy,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Item ów belfer szkoły żeńskiej,
Co dużo chciałby, a nie może,
Item profesor Cy… wileński
(Pan wie już za co, profesorze !)
I ty za młodu nie dorżnięta
Megiero, co masz taki tupet,
Że szczujesz na mnie swe szczenięta;
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Item Syjontki palestyńskie,
Haluce, co lejecie tkliwie
Starozakonne łzy kretyńskie,
Że “szumią jodły w Tel-Avivie”,
I wszechsłowiańscy marzyciele,
Zebrani w malowniczą trupę
Z byle mistycznym kpem na czele,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

I ty fortuny skurwysynu,
Gówniarzu uperfumowany,
Co splendor oraz spleen Londynu
Nosisz na gębie zakazanej,
I ty, co mieszkasz dziś w pałacu,
A srać chodziłeś pod chałupę,
Ty, wypasiony na Ikacu,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

Item ględziarze i bajdury,
Ciągnący z nieba grubą rętę,
O, łapiduchy z Jasnej Góry,
Z Góry Kalwarii parchy święte,
I ty, księżuniu, co kutasa
Zawiązanego masz na supeł,
Żeby ci czasem nie pohasał,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.

I wy, o których zapomniałem,
Lub pominąłem was przez litość,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość,
I ty, cenzorze, co za wiersz ten
Zapewne skarzesz mnie na ciupę,
Iżem się stał świntuchów hersztem,
Całujcie mnie wszyscy w dupę !…

Zabawnie było ?, to teraz oryginał zastąpmy postaciami współczesnymi!

 

Współczesny apokryf  Palnicka

 

Absztyfikanci od Donalda
i SLD-owskie równe chłopy,
Co podliczacie swoje salda,
wy honorowe mizeroty.
Warszawskie bubki, żygolaki,
z szajką wytwornych pind na kupę,
cwaniaki, franty, zabijaki.
Całujcie wy mnie wszyscy w dupę.

Wy hazardowi rwacze kasy
Rychy i Zbychy z Mirem w odwodzie
Wy POlszewickie przekrętasy
Bez przerwy na złodziejskim głodzie
Którzy amnezją powaleni
zbieracie się w bandycką kupę
Nie wszyscy tutaj wymienieni,
Całujcie wy mnie wszyscy w dupę.

I wy, oszuści i blagierzy,
Wypierdy bez polskiego ducha
Myślicie, że wam naród wierzy
– usunie Was stąd zawierucha.
Karne pętaki i szturmowcy,
co grać gotowi nawet trupem
I rekordziści, i sportowcy,
Całujcie wy mnie wszyscy w dupę.

Wajdy i Kutze wskroś ponure,
Hołdysy, bez mózgowej Kory.
Podskakiwacze pod kulturę,
którzy bezwiednie robią w pory.
Uczone małpy, ścisłowiedy,
Co oglądacie świat przez lupę
I wszystko wiecie: co, jak, kiedy,
Całujcie wy mnie wszyscy w dupę.

I jeszcze Bolek dureń krewki,
Co dużo chciałby, a nie może,
oraz „profesor” Bartoszewski
(Pan wie już za co, „profesorze” !)
I ty za młodu nie dorżnięta
Pitero, co masz taki tupet,
że szczujesz na nas swe szczenięta;
Całujcie wy mnie wszyscy w dupę.

I ty półhrabku z Ruskiej Budy
co Putinowi liżesz zadek,
sprzedajesz Polskę – tobie kudy
patriotyzmu trzymać spadek.
I europejscy marzyciele,
zebrani w malowniczą trupę
Z ryżym i miernym kpem na czele,
Całujcie wy mnie wszyscy w dupę.

I ty fortuny skurwysynu,
gówniarzu uperfumowany,
Co splendor oraz spleen Londynu
Nosisz na gębie zakazanej,
I ty, co mieszkasz dziś w pałacu,
A srać chodziłeś pod chałupę,
Ty, spod Lublina łże-pajacu,
Całujcie wy mnie wszyscy w dupę.

I wy głupawi niewolnicy,
sondaży co wam mózg lasują,
„autorytetów” zwolennicy,
które naprawdę na was plują.
I wy warszawskie wykształciuchy,
co nadstawiacie władzy pupę,
głosując jak więzienne juchy,
Całujcie wy mnie wszyscy w dupę.

Wy z komuchami w lewej flance,
ciągnący z Polski grubą rentę,
szerzący dziś moralną francę,
niszczący wszystko to co święte,
I ty, proroku z TVN-u,
co mózg związany masz na supeł,
i w własnym szambie brak ci tlenu.
Całujcie wy mnie wszyscy w dupę.

I wy, o których zapomniałem,
lub pominąłem was przez litość,
to nie dlatego, że się bałem,
Ale, że taka was obfitość,
I ty, cenzorze, co za wiersz ten
zapewne skażesz mnie na ciupę,
Iżem się stał świntuchów hersztem,
Całujcie wy mnie wszyscy w dupę !…

Be Sociable, Share!